N@@@@@@@@@@@@@@@@@@x
QOPUN QOPVN QOPWN QOPXN QOQON
QOPPN QOPQN QOPRN QOPSN QOPTN
QOOUN QOOVN QOOWN QOOXN QOPON
QOOPN QOOQN QOORN QOOSN QOOTN